Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Podatków i Opłat

Symbol wydziału: WF-P
Nazwa: Referat Podatków i Opłat
Telefon: 43-826-61-22 do 25 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 22 do 25
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Mariola Nowak Kierownik Referatu WF-P Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Adamczewska Personel WF-P, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Monika Garbarczyk Personel WF-P, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Halina Kolba Personel WF-P, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Matusiak Personel WF-P, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Raźniak Personel WF-P, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Wrzesień Personel WF-P, Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
310 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu dochodów, podatków, opłat, egzekucji i windykacji
3110 Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdawczość w tym zakresie
3111 Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie
3120 Podatek od nieruchomości
3121 Podatek rolny
3122 Podatek leśny
3123 Łączne zobowiązanie podatkowe rolników
3124 Podatek od środków transportowych
3125 Podatek od osób fizycznych
3126 Podatek od spadków i darowizn
3127 Łączne zobowiązanie podatkowe dla osób nie będących rolnikami
3130 Opłata skarbowa
3132 Opłata targowa
3134 Opłata adiacencka
3135 Opłata miejscowa
3135.1 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3136 Opłaty za zarząd gruntami i za ich użytkowanie
3137 Opłata administracyjna
3138 Opłata od posiadania psów
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
3141 Zaświadczenia w sprawach opłat
315 Inne dochody gminy
3150 Dochody z majątku gminy
3151 Odsetki
3153 Dotacje
3160 Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
3162 Windykacja należności
3163 Kontrole podatkowe przeprowadzane przez przedstawicieli gminy u podatników
3228 Obsługa księgowa w zakresie VAT

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij