Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Zespół ds. Budżetu

Symbol wydziału: WF-B
Nazwa: Zespół ds. Budżetu
Telefon: 43-826-61-20 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 20
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Ewa Ciesielska Personel WF-B, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3022 Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3024 Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu
3025 Propozycje organów jednostek pomocniczych gminy dotyczące rozdysponowania środków budżetowych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3030 Układ wykonawczy budżetu gminy
3031 Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3033 Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3036 Rewizja budżetu i jego bilansu
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3040 Finansowanie działalności urzędów i jednostek organizacyjnych gminy
3041 Finansowanie inwestycji
3042 Finansowanie remontów
3050 Obsługa finansowa funduszy i środków dodatkowych
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
3052 Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi
3053 Obsługa finansowa funduszy ze środków zagranicznych, w tym Unii Europejskiej
3054 Gospodarka pozabudżetowa
3060 Emitowanie obligacji na terenie kraju
3061 Emitowanie obligacji za granicą
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
3200 Polityka rachunkowości i plany kont
3201 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie dotyczące zagadnień z zakresu rachunkowości, księgowości i obsługi kasowej
3211 Obrót bezgotówkowy
3212 Depozyty kasowe, obsługa wadium
3212.1 Gwarancje ubezpieczeniowe, wadia
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3223 Ewidencja syntetyczna i analityczna
3224 Uzgadnianie sald
3224.1 Potwierdzanie sald
3225 Kontrole i rewizje kasy
3226 Zobowiązania, poręczenia
3227 Księgowość materiałowo-towarowa
3228 Obsługa księgowa w zakresie VAT
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
3231 Listy płac
3232 Kartoteki wynagrodzeń
3233 Wypłaty diet radnym
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
3235 Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne
3236 Deklaracje na PFRON
3237 Dokumentacja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac
3240 Wycena i przecena
3241 Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
3250 Interwencje Głównego Księgowego
3251 Inne sprawy nadzoru finansowego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij