Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Symbol wydziału: WPR-F
Nazwa: Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Telefon: 43-826-61-45, 43-826-61-47, 43-826-64-48 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 47, 48
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Arleta Binkowska Personel WPR-F, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Chrzanowska Personel WPR-F, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Monika Nikodem Personel WPR-F, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Beata Rybak Personel WPR-F Więcej ... [Więcej ...]
Rafał Wojtczak Personel WPR-F, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
031.1 Czyste Powietrze
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
042.1 Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi
042.10 Przebudowa drogi gminnej nr 114579E wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej - ul. Dzigorzewska w Sieradzu
042.11 Budowa drogi gminnej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja w Sieradzu wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - etap I
042.12 Posiłek w szkole i w domu
042.13 Pracuj u siebie! (2019)
042.14 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolaki biorą czysty oddech” realizowany w Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu
042.15 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dzieci kontra śmieci - bis” realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu
042.16 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ratujmy przyrodę – dbajmy o wodę” realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu
042.17 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło” realizowany w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu
042.18 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dobre rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu
042.19 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu
042.2 Edukacja ekologiczna sieradzan 2019
042.20 Program Edukacji Ekologicznej pn. ,, Niska emisja - Czwórka życiem tryska” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
042.21 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Rzeka Warta-jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu
042.22 EtnoPolska - Open Folk
042.23 ROZWÓJ LOKALNY EOG
042.24 Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Lekcje przyrody pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 9 im. W. Łokietka w Sieradzu
042.25 Przebudowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu
042.26 Antoine de Paris - Fundacja Kronenberga
042.27 Budowa ciagu ulic: Nowa, Szkolna, Żwirowa w Sieradzu
042.28 Erasmus+ Robocoders Z IN 4.0 w Sp nr 4
042.29 Erasmus+ Europa bierze oddech w Sp nr 4
042.3 OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W SIERADZU 2019
042.30 Erasmus+ Zaprogramuj swój sukces w Sp nr 10
042.31 Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu
042.4 Edukacja przyrodnicza sieradzan 2019
042.5 Maszerują strzelcy
042.6 Remont zbiorowej mogiły Zakładników rozstrzelanych przez Niemców w dniu 14 listopada 1939 r.
042.7 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
042.8 Setny rock niepodległości
042.9 Lepszy start przedszkolaków
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0632.2 Informacja o projektach
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
680.1 Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji/sse
7322 Pozyskiwanie inwestorów

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij