Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Biuro Rady Miejskiej

Symbol wydziału: WOR-O
Nazwa: Biuro Rady Miejskiej
Telefon: 43-826-61-29 do 30 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 16, 28-30, 59
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Magdalena Gadzińska-Pacyna Kierownik Biura WOR-O, Kierownik Biura Więcej ... [Więcej ...]
Justyna Jaranowska Personel WOR-O, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Angelika Szymala Personel WOR-O, Referent Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0000 Organizacja pracy rady gminy
0001 Planowanie i sprawozdawczość z prac rady gminy
0002 Sesje rady gminy
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0004 Przewodniczący rady gminy
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0008 Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0013 Projekty uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0020 Organizacja pracy organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy
0021 Posiedzenia (zebrania) organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy
0040 Wygaśnięcie mandatu radnego
0041 Kluby radnych gminy
0042 Sprawy osobowe radnych gminy
0043 Oświadczenia majątkowe radnych gminy lub o członkach ich rodzin
0044 Inne oświadczenia radnych gminy lub o członkach ich rodzin
0045 Podnoszenie kompetencji radnych gminy
013 Herby, flagi, emblematy, insygnia, odznaczenia, medale lub inne symbole gminy i jej jednostek
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
0711.1 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego - Łódzki Urząd Wojewódzki
0711.2 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego - Regionalna Izba Obrachunkowa
1431 Udostępnianie informacji publicznej
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3233 Wypłaty diet radnym
502 Obsługa organizacyjna wyborów
503 Obsługa organizacyjna referendów
533 Wybory ławników sądowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij