Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Społecznych

Symbol wydziału: WES-Z
Nazwa: Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Społecznych
Telefon: 43-826-61-69 do 71 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: Biuro Obsługi Klientów, sala nr 2
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Dorota Jasiak Kierownik Referatu WES-Z Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Jamroży Personel WES-Z, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Aldona Klarecka Personel WES-Z, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Anna Miller Personel WES-Z, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Tomasz Węziak Personel WES-Z, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3021.1 Budżet gminy i jego zmiany - Wydział Finansowy
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3153 Dotacje
8010 Programy w zakresie ochrony zdrowia
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8031 Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
804 Ubezpieczanie zdrowotne osób nieubezpieczonych
8140 Prowadzenie świetlic środowiskowych finansowanych z profilaktyki alkoholowej
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej
8141.1 Sprawy Miejskiej Komisji
8141.2 Protokoły Miejskiej Komisji
8141.3 Sprawy Konkursu Ofert
8141.4 Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie profilaktyki alkoholowej - MOPS
8141.5 Postanowienia w sparwie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholou
8141.6 Wnioski kierowane do komisji o przymusowe leczenie odwykowe
8141.7 Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie profilaktyki alkoholowej - SZKOŁY
8141.8 Współpraca z innymi podmiotami w ramach profilaktyki alkoholowej
816 Udzielanie pomocy wychowankom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych
824 Obsługa dodatków mieszkaniowych
824.1 Dodatki mieszkaniowe
824.2 Dodatki energetyczne
824.3 Listy gotówkowe do zarządców
824.4 Sprawy ogólne zwiazane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij