Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Biuro Bezpieczeństwa Obywateli

Symbol wydziału: BBO
Nazwa: Biuro Bezpieczeństwa Obywateli
Telefon: 43-826-61-52 Faks: 43-826-61-52
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 52
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Adam Szubert Kierownik Biura BBO, Kierownik Biura Więcej ... [Więcej ...]
Olga Fatalska Personel BBO, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0232 Realizacja nadzoru właścicielskiego
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
1410 Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych oraz wykazu tych informacji dla poszczególnych klauzul
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie
1713 Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
1714 Książka kontroli
1720 Bieżące akta audytu
1721 Stałe akta audytu
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
218 Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3033 Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji
3033.1 Ewidencja dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji - Obrona Cywilna
3033.2 Ewidencja dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji - Ochotnicze Straże Pożarne
3033.3 Ewidencja dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji - pozostała działalność
5520 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy
5521 Organizacja i działalność straży gminnych (miejskich)
5533 Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności
5534 Organizacja łączności alarmowej
5535 Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych
5545 Akcje przeciwpowodziowe
5550 Plany obrony cywilnej
5551 Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
5552 Organizacja formacji obronnych
5553 Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej
5554 Organizacja ewakuacji ludności
5555 Zaopatrzenie ludności i zakładów pracy w sprzęt obronny
5556 Baza służąca obronie cywilnej
5557 Popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie
5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych
5560.1 Szkolenia obronne, treningi i ćwiczenia
5560.2 Wnioski o nadanie medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju"
5561 Organizowanie systemu kierowania obronnością
5562 Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
5563 Przygotowanie obiektów i dróg o znaczeniu obronnym na potrzeby obronne państwa
5565 Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie
5566 Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń
5567 Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie oraz za szkody wynikłe z utrzymania przedmiotów świadczeń rzeczowych
5568 Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)
5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
5573 Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij