Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Zespół ds. BHP i Ppoż.

Symbol wydziału: BHP
Nazwa: Zespół ds. BHP i Ppoż.
Telefon: 43-826-61-53 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 53
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Violetta Polkowska Główny specjalista ds. BHP Więcej ... [Więcej ...]
Mirosław Tomala Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
140 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony i udostępniania informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej
1410 Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych oraz wykazu tych informacji dla poszczególnych klauzul
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
1412 Udostępnianie informacji niejawnych
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
1611 Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy
1612 Ewidencja druków ścisłego zarachowania
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
1614 Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi
1620 Rejestr teczek (rejestr klas końcowych)
1621 Dzienniki korespondencyjne dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności
1622 Dziennik wykonanej dokumentacji
1623 Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych zawierającej informacje niejawne między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie
1713 Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
230 Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy
231 Działania w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka w pracy
2320 Wypadki przy pracy
2321 Wypadki w drodze do pracy i z pracy
2330 Warunki szkodliwe
2331 Rejestr warunków szkodliwych
2332 Choroby zawodowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2430 Organizowanie i obsługa opieki zdrowotnej
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
255 Ochrona przeciwpożarowa
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij