Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Drogownictwa

Symbol wydziału: WIK-D
Nazwa: Referat Drogownictwa
Telefon: 43-826-61-50 do 51 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 50, 51
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Iwona Strumińska Kierownik Referatu WIK-D, Kierownik Referatu Więcej ... [Więcej ...]
Łukasz Antoszczyk Personel WIK-D, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Mariusz Wężyk Personel WIK-D, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Zenon Woźniak Personel WIK-D, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0056 Spotkania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mieszkańcami
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0723 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne innych projektów aktów prawa
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
415 Parki kulturowe
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
624.1 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - WODY OPADOWE
6625 Nazewnictwo placów i ulic
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6831 Podział nieruchomości
6850 Użyczanie nieruchomości
6850.1 Umieszczenie urządzenia drogi gminne
6850.2 umieszczenie urzadzenia - drogi wewnętrzne
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6852.1 zajęcie pasa drogowego - drogi gminne
6852.2 reklamy
6852.3 sposób szczególny - prawo wyłączności
6852.4 zajęcie pasa drogowego - drogi wewnętrzne
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6853.1 uzgodnienia lokalziacj idrogi gminne
6853.2 uzgodnienia lokalizacji drogi wewnętrzne
6853.3 lokalizacje zjazdów
7012 Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych
7012.1 projekty inwestycje - drogi gminne
7012.2 projekty inwestycyjne - drogi wewnętrzne
7020 Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych
7020.1 Sprawozdania do GDDKiA
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7021.1 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych - DROGI
7021.2 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych - OŚWIETLENIE ULICZNE
7021.3 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych - PRZETARG REMONTY
7021.4 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych - WIATY PRZYSTANKOWE
7021.5 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych - SŁUPY OGŁOSZENIOWE
7021.6 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych - Odszkodowania
7210 Zaliczanie dróg do określonej kategorii
7211 Opinie w sprawie przebiegu dróg
7221 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego
7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa
7225 Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych
7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
7231 Ustalanie miejsc postoju i opłat za parkowanie
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7243 Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego
7342 Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij