Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Symbol wydziału: WSO-E
Nazwa: Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych
Telefon: 43-826-61-42 do 44, -80 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 42 - 44
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Justyna Grabia Kierownik Referatu WSO-E, Kierownik Referatu Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Kasprzak Zastępca Kierownika WSO-E, Zastępca Kierownika Więcej ... [Więcej ...]
Halina Michalska Personel WSO-E, Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Kamila Olejnik Personel WSO-E, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Monika Oszczęda Personel WSO-E, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Barbara Rembek Personel WSO-E, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marzena Walocha Personel WSO-E, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2403 Dokształcanie pracowników
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
5010.1 Decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców
5010.2 Zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
5010.3 Zawiadomienia o ubezwłasnowolnieniu lub pozbawieniu praw wyborczych
5010.4 Sprawy ogólne
5010.5 Wnioski o skreślenie z rejestru wyborców
5010.6 Likwidacja kart wyborczych
5011 Spisy wyborców
5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców
5313 Repatrianci
5313.1 Repatrianci
5340 Obywatelstwo
5341 Ewidencja ludności
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
5343 Sprawy meldunkowe
5343.1 Decyzje dot. wymeldowania
5343.10 Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP
5343.11 Wniosek o nadanie numeru PESEL
5343.12 Współpraca z KPP w Sieradz - osoby poszukiwane
5343.13 Łódzki Urząd Wojewódzki - dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych
5343.14 Powiadomienie o nadaniu nr PESEL przy zameldowaniu
5343.2 Decyzje dot. zameldowania
5343.3 Decyzje dot. uchylenia czynności materialno-technicznych
5343.4 Sprawy meldunkowe - informacje ogólne
5343.5 Zgłoszenia pobytu stałego
5343.6 Zgłoszenia pobytu czasowego
5343.7 Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
5343.8 Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
5343.9 Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
5344 Obsługa dowodów osobistych
5344.1 Obsługa dowodów osobistych - informacje ogólne
5344.10 Wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
5344.11 Wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
5344.2 Pośredniczenie w wydawaniu dowodów osobistych - w miescu pobytu wnioskodawcy
5344.3 Pośredniczenie w wydawaniu dowodów osobistych - Zakład Karny w Sieradzu
5344.4 Wnioski o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej
5344.5 Przesyłki Poczty Specjalnej z KPP w Sieradzu
5344.6 Decyzje i postanowienia
5344.7 Informacja o unieważnionym dowodzie osobistym
5344.8 Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL przy dowodzie osobistym
5344.9 Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5345.1 Udostępnianie danych na wniosek z rejestru mieszkańców lub z rejestru PESEL
5345.2 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
5345.3 Współpraca ze szkołami i Urzędem Skarbowym oraz innymi urzędami
5345.4 Udostępnianie danych na wniosek z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
5345.5 Informacje, zawiadomienia i zaświadczenia z zakresu dowodów osobistych
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
7330.1 Sprawy ogólne
7330.2 Obsługa wniosków z zakresu CEIDG
7332 Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
7340.1 Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
7340.2 Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
7340.3 Wygaśnięcie, cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy
7340.4 Zezwolenia jednorazowe - wnioski, decyzje
7340.5 Zezwolenia - organizacja przyjęć
7342 Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij