Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Architektury i Planowania Przestrzennego

Symbol wydziału: WU-A
Nazwa: Referat Architektury i Planowania Przestrzennego
Telefon: 43-826-61-32 do 34 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
WWW: http://www.sieradz.eu
Miejsce urzędowania: pok. 32 - 34
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Renata Strzałkowska Kierownik Referatu WU-A, Kierownik Więcej ... [Więcej ...]
Dominika Garczarek Personel WU-A, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Gozdalik Personel WU-A, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Piotr Ignaczewski Personel WU-A, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Jastrzębska Personel WU-A, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Mariola Jatczak Personel WU-A, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Wiesława Lewandowska Personel WU-A, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0056 Spotkania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mieszkańcami
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
670 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa
671 Programy, projekty, analizy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa
6720 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6721 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6721.33 MPZP dla rejonu ulic: Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni, Bohaterów Września
6721.34 MPZP dla rejonu ulic: Podrzecze, Podwale, Wodna, Podzamcze
6721.35 MPZP dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV
6721.36 MPZP dla rejonu ulic: Reymonta, P.O.W., Kolejowa, Al. Grunwaldzka
6722 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6723 Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6724.1 Opinia w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości
6724.2 Zaświadzenia o zgodności projektów albo sposobu uzytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
6724.3 Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu lub planu miejscowego
6726 Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego
6727 Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
6727.1 Wydawanie wypisów i wyrysów
6727.2 Wydawanie zaświadczeń
6727.3 Ocena faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu dla potrzeb ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku s
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
6731 Wstrzymywanie użytkowania terenu oraz przywracanie poprzedniego sposobu zagospodarowania
6732 Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
6831 Podział nieruchomości

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij