Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Symbol wydziału: WU-G
Nazwa: Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Telefon: 43-826-61-55 do 57 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: pok. 55 - 57
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Katarzyna Śniegocka Kierownik Referatu WU-G, Kierownik Referatu Więcej ... [Więcej ...]
Mariola Bakowicz Personel WU-G, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Sławomira Berczyńska Personel WU-G, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Lewandowska Personel WU-G, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Jolanta Powalska Personel WU-G, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Stanioch Personel WU-G, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0056 Spotkania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mieszkańcami
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3134 Opłata adiacencka
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
3150 Dochody z majątku gminy
5313 Repatrianci
6150 Administrowanie łowiectwem
6181 Ochrona roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
680 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami
680.1 Zaświadczenie o braku postępowania uwłaszczeniowego i o posiadaniu gospodarstwa rolnego
6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
6823 Zakup nieruchomości
6823.1 Zakup nieruchomości do zasobu
6823.2 Pierwokup
6823.3 Zamiana gruntów
6823.4 Darowizny i spadki na rzecz Gminy Miasto Sieradz
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
6833 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
6840 Sprzedaż nieruchomości
6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6845.1 Dzierżawy gruntów pod pawilony i kioski handlowe
6845.10 Dzierżawy gruntów pod pojemniki na odpady komunalne oraz wiaty śmietnikowe
6845.11 Sprawy ogólne w zakresie przekazywania nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6845.12 Dzierżawy gruntów na dojście i dojazd do budynku i działki
6845.13 Dzierżawy na rzecz Miasta
6845.2 Dzierżawy gruntów pod ogródki gastronomiczne
6845.3 Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
6845.4 Reklamy na gruntach i budynkach komunalnych
6845.5 Dzierżawy gruntów pod parkingi i miejsca parkingowe
6845.6 Dzierżawy gruntów pod postoje taxi
6845.7 Dzierżawy gruntów pod uprawy warzywnicze, rolnicze oraz zieleń przydomową
6845.8 Dzierżawy gruntów pod cyrki i wesołe miasteczka
6845.9 Dzierżawy gruntów pod garaże
6847 Służebności gruntowe
6850 Użyczanie nieruchomości
6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6873 Wspólnoty gruntowe
6873.1 Wspólnota gruntowa Męka Księża
6873.2 Wspólnota gruntowa Olendry Duże
6873.3 Wspólnota gruntowa Zapusta Mała
6873.4 Wspólnota gruntowa Woźniki
6873.5 Wspólnota gruntowa Olendry Małe
6873.6 Wspólnota gruntowa Olendry Małe
7125 Wykup mieszkań i lokali przez najemców

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij