Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Zarządzania Lokalami

Symbol wydziału: WU-L
Nazwa: Referat Zarządzania Lokalami
Telefon: 43-826-61-63 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
WWW: http://www.sieradz.eu
Miejsce urzędowania: pok. 63
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Magdalena Wlazły Kierownik Referatu WU-L, Kierownik Referatu Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Domagalska Personel WU-L, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Szymon Kluba Personel WU-L, Referent Więcej ... [Więcej ...]
Ilona Wlazły Personel WU-L, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0056 Spotkania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mieszkańcami
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0644 Meldunki i raporty sytuacyjne
2511 Dokumentacja techniczna prac remontowych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3150 Dochody z majątku gminy
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
7110 Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy
7114 Ustalanie zasad najmu lokali oraz wysokości opłat za najem lokali
7131 Powierzanie podmiotom zewnętrznym zarządu nieruchomościami
7140 Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
7141 Przyznawanie lokali mieszkalnych zamiennych
7141.1 Przyznawanie lokali mieszkalnych zamiennych - skierowania.
7142 Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych
7143 Postępowanie o opróżnienie lokalu mieszkalnego
7143.1 Postępowanie o opróżnienie lokalu mieszkalnego - z prawem do lokalu socjalnego.
7143.2 Postępowanie o opróżnienie lokalu mieszkalnego - bez prawa do lokalu socjalnego.
7144 Zamiana lokali mieszkalnych
7144.1 Zamiana loklai mieszkalnych - skierowania.
7145 Zawieranie umów o odpłatne używanie lokali mieszkalnych
7146 Zadłużenie czynszowe lokali mieszkalnych
7151 Umowy na wynajem lokali użytkowych
7153 Zadłużenie czynszowe lokali użytkowych
716 Teczki zbiorcze na dokumentację lokali mieszkalnych i użytkowych
716.1 Dokumentacja zbiorcza lokali mieszkalnych.
716.2 Dokumentacja zbiorcza lokali użytkowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij