Urząd Miasta Sieradza

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Sieradza - Referat Organizacji i Kadr

Symbol wydziału: WOR-K
Nazwa: Referat Organizacji i Kadr
Telefon: 43 826-61-07, -08 Faks: 43-822-30-05
E-Mail: um@umsieradz.pl
Miejsce urzędowania: I piętro pok. 7, 8
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
WWW: http://www.sieradz.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: gmsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /o2a501rrak/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 37.77"N, 18° 44' 6.95"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Personel wydziału
Maria Barańska Personel WOR-K, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Alina Bohuszewicz Kierownik WOR-K, Kierownik Referatu Więcej ... [Więcej ...]
Monika Gąsiorowska Personel WOR-K, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Edyta Jankowska Personel WOR-K, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Owczarek Personel WOR-K, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0051 Realizacja zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0052 Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0123 Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacja
0232 Realizacja nadzoru właścicielskiego
0232.1 Realizacja nadzoru właścicielskiego - sprawy ogólne
0232.2 Realizacja nadzoru właścicielskiego - PEC
0232.3 Realizacja nadzoru właścicielskiego - MPK
0232.4 Realizacja nadzoru właścicielskiego - MPWIK
0232.5 Realizacja nadzoru właścicielskiego - ZOM
0232.6 Realizacja nadzoru właścicielskiego - PK
0642 Sprawozdawczość statystyczna
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie
1714 Książka kontroli
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
2002 Wykazy etatów
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2110 Konkursy na stanowiska w urzędach
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2141 Wolontariat
2142 Praktyki
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
217 Sprawy wojskowe osób zatrudnionych
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
221 Pomoce ewidencyjne do akt osobowych
222 Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych
223 Legitymacje służbowe
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
236 Dodatkowe zatrudnienie osób zatrudnionych oraz umowy o zakazie konkurencji
2400 Ustalanie ścieżek rozwoju zawodowego dla osób zatrudnionych
2401 Służba przygotowawcza
2403 Dokształcanie pracowników
2420 Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
2421 Obsługa ubezpieczenia społecznego
2424 Emerytury i renty
2425 Ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze, itp.
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
3231 Listy płac
3232 Kartoteki wynagrodzeń
3233 Wypłaty diet radnym
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
3235 Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne
3236 Deklaracje na PFRON
3237 Dokumentacja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac
8250 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij